Nejvyšším řídícím orgánem střediska je střediskový sněm, který bývá svoláván nejméně jednou za tři roky. V období mezi sněmy řídí středisko středisková rada. V čele střediskové rady stojí vedoucí střediska, který je rovněž statutárním orgánem střediska.

Středisková rada (zvolená na sněmu 21. 9. 2016):

Další členové střediskové rady
Členové střediskové rady z hlasem poradním
Revizní komise (zvolená na sněmu 21. 9. 2016):