Junák - český skaut, středisko Dvojka Brno, z. s.
Slovinská 41, Brno 612 00
IČ: 60555521
zapsán dne 1. 1. 2014 do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 38376

ID datové schránky: dkpg49z

Kontakt
Preferovaný způsob pro kontakt se střediskem.

Hlavní bankovní účet
2900041253/2010 (transparentní účet), Fio banka

Bankovní účty oddílů
Nezmaři: 2001724982/2010 (transparentní účet), Fio banka
Dvojkaři: 2401724981/2010 (transparentní účet), Fio banka
Soběšická Devítka: 2701724983/2010 (transparentní účet), Fio banka
Modrý delfín: 2801724980/2010 (transparentní účet), Fio banka

Vedoucí střediska
Martin Veškrna
martin.veskrna@dvojkabrno.cz
721 684 686

Zástupce vedoucího střediska

Michal Hradecký
michal.hradecky@dvojkabrno.cz
728 359 351

Statutárním orgánem střediska je dle Stanov Junáka vedoucí střediska, který byl zvolen na střediskovém sněmu 21. 9. 2016. Zástupce vedoucího střediska vykonává v nepřítomnosti vedoucího střediska vše, co přísluší statutárnímu orgánu organizační jednotky.

Středisko hospodaří a navenek vystupuje samostatně s právní formou pobočného spolku. (viz výpis z veřejného rejstříku)

Výroční zprávy

Výsledky hospodaření střediska z posledních let jsou shrnuty ve výročních zprávách:
Středisko Dvojka Brno dlouhodobě podporuje celá řada státních institucí, neziskových organizací, firem i jednotlivců. Za veškerou pomoc upřimně děkujeme.