Poděkování

Středisko Dvojka Brno dlouhodobě podporuje celá řada státních institucí, neziskových organizací, firem i jednotlivců. Za veškerou pomoc upřímně děkujeme. Každým rokem středisku zvláště významným způsobem pomáhají:

Jihomoravský kraj poskytl v roce 2023 dotaci na realizaci projektu Budování a obnova materiálu na letní tábořiště Mutyněves

Jihomoravský kraj poskytl v roce 2022 dotaci na realizaci projektu Obnova a dovybavení letních táborů Dvojky Brno

Jihomoravský kraj poskytl v roce 2021 dotaci na realizaci projektu Obnova a dovybavení letních táborů Dvojky Brno

Jihomoravský kraj poskytl v roce 2020 dotaci na realizaci projektu Obnova a dovybavení letních táborů Dvojky Brno