Kontakt

Základní údaje

Junák - český skaut, středisko Dvojka Brno, z. s.
Slovinská 41, Brno 612 00
IČO: 60555521
zapsán dne 1. 1. 2014 do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 38376
ID datové schránky: dkpg49z

Kontakt

stredisko@dvojkabrno.cz

Preferovaný způsob pro kontakt se střediskem.

Statutárním orgánem střediska je dle Stanov Junáka vedoucí střediska, který byl zvolen na střediskovém sněmu 24. 11. 2022. Zástupce vedoucího střediska vykonává v nepřítomnosti vedoucího střediska vše, co přísluší statutárnímu orgánu organizační jednotky.

Středisko hospodaří a navenek vystupuje samostatně s právní formou pobočného spolku. (viz výpis z veřejného rejstříku)

Hlavní bankovní účet

2900041253/2010 (transparentní účet), Fio banka

Bankovní účty oddílů

Nezmaři: 2001724982/2010 (transparentní účet), Fio banka

Dvojkaři: 2401724981/2010 (transparentní účet), Fio banka

Soběšická Devítka: 2701724983/2010 (transparentní účet), Fio banka

Modrý delfín: 2801724980/2010 (transparentní účet), Fio banka

Výroční zprávy

Výsledky hospodaření střediska z posledních let jsou shrnuty ve výročních zprávách:

Středisko Dvojka Brno dlouhodobě podporuje celá řada státních institucí, neziskových organizací, firem i jednotlivců. Za veškerou pomoc upřimně děkujeme.