Historie

2. brněnský oddíl od založení do r. 1938

Dvojka po r. 1945

Kolem Vánoc 1946 se Dvojka sloučila s 75. oddílem a její vedení převzal Mirek Rathúzký - Fredy, který jí vedl až do svého odchodu na vojnu v r. 1949. V oddíle bylo asi 40 chlapců mezi nimi i Josef Feit - Monty a Ctirad Hloušek - Ferda. Scházeli se v klubovně na M. Horákové, kde sídlila i dívčí Dvojka, později v klubovně na Merhautově a ve sklepním bytě na nám. 28. října. Monty převzal čile fungující oddíl a vedl ho až do léta 1950, kdy byl Junák zrušen a nahrazen Pionýrem.

Období totality 1950-1968

Druhý brněnský oddíl přešel pod Tělovýchovnou jednotu Zbrojovka (bývalý Sokol 1) a časem se přeměnil ve vodácký oddíl. po celou dobu jej vedl Monty a Ferda. Po obnově Junáka r. 1968 vedícký oddíl zůstává v TJ Zbrojovka a Dvojka, tvořená mladšími členy a nováčky se hlásí k Junáku a stěhuje se do klubovny na Hrnčířské ulici.

Dvojka po r. 1968

Monty je služebně v zahraničí, Ferda se stává hospodářem a vůdcem Dvojky je od 6.1. 1969 Bruno Břečka. Vlčata vede Gustav Štrof. Oddíl je zatím spíše větší družinou. Oddíl stihl pouze zimní táboření na Templštejně než v roce 1970 začala další likvidace Junáka a dalších mládežnických organizací.

Období totality 1971-1989

Dvojka začala působit jako 2. pionýrská skupina pod vedením Montyho. Skupina byla složena z původního 2.Bo a 2.VBo a Svatopluk Žampach - Hiawatha ke Dvojce převedl svůj 22. oddíl. Pod PS zůstali pro svou činnost dětské oddíly a 2 oddíly starší mládeže - Střelci a Černé kůže (od r. 1979 Strážci) přešly organizačně pod Svazarm (střelecký oddíl) a Zbrojovku (vodácký oddíl). Členové Dvojky ve všech turistických soutěžích pořádaných PO SSM obsazují od r. 1971-1983 první místa. V roce 1983 zemřeli chvíli po sobě Monty i Ferda, skupina je předána Romanu Dvořákovi - Rejpalovi, který se právě vrátil z vojny. Vzhledem k počtu členů byl založen další oddíl - Trapeři. Od tohoto roku se oddíly přestávají vzhledem k narůstající ideologii účastnit oficiálních soutěží, pořádají si vlastní - Tábornickou ligu a silně se angažují ve hnutí Brontosaurus. V roce 1985 začali s kompletní opravou klubovny na Hrnčířské, pod vedením Olina.


Za 2. BO je vydávána skupinka skautů kolem K. Vybírala, složená z příslušníků „Moravské družiny skautů MDS“ (*1915), která 28.10. 1918 nastoupila k pořádkové a spojovací službě. K. Vybíral začal skautovat u D. Pavlíčka v MDS v r. 1916.

Druhý pramen uvádí, že 2. BO založil osmnáctiletý Karel Hora 9.9. 1919. K. Hora skautoval ve skautském odboru na 1. českém státním gymnáziu, na dnešní Jarošově ulici a 2. oddíl založil asi ze svých spolužáků jako oddíl Čs. Baden-Powellových skautů. Před zářím 1919 oddíly neexistovaly a byly to jenom skupiny skautů, nanejvýše družina, datum 9.9.1919 je pravděpodobnější.

K. Hora byl vynikajícím skautským vůdcem, zakladatelem družiny Mawadani (1926), župním zpravodajem a vůdcem čs. lesních škol (1926). Družina Mawadani sdružovala nejdříve absolventy a později instruktory a vůdce Lesních škol. K. Hora 2.BO vedl do května 1921, kdy jej předal Ferd. Stopkovi. F. Stopka vedl 2. oddíl do konce roku 1922 a začátkem roku jej předal Vladimíru Josífkovi. Významnými členy Dvojky byli od září 1919 Milota a Velen Fanderlikovi až do října 1926, kdy začali působit v 3.BO. Po odchodu V. Josífka do zaměstnání v Moravské Ostravě vedl oddíl od ledna 1927 Antonín Novotný - Staroušek. Po něm asi od poloviny roku 1929 vedl oddíl J. Kotrouš až do zrušení Junáka němci 28. 10. 1940.

Počet členů oddílu: 1922 - 24 členů, 1930 - 21 členů, 1935-38 - 22 členů.

2. dívčí oddíl byl založen v Brně - Žabovřeskách v dubnu 1920 vůdkyní Květou Adamovou. Až do vzniku sjednoceného Junáka v lednu 1939 se ve vedení vystřídaly M. Krejčová, M. Papírniková, I. Papírniková, V. Moláčková, M. Geislerová a O. Kalkusová.

Tábory Dvojky do r. 1938

5.10.1933 byl ze starších Dvojkařů založen 88. oldskautský klub Roboti, který vyvíjel úspěšnou činnost až po zrušení Junáka v roce 1940.

Dvojka od roku 1990V prosinci r. 1989 se vedení 2. pionýrské skupiny rozhodlo ukončit činnost v PO a vrátit se do čerstvě obnoveného Junáka. 2. Junácké středisko vedlBruno Břečka. Středisko je zakládáno se 4 oddíly - Trapeři, Dvojkaři, Strážci a Táborníci. Středisko se během několika let po organizační stránce bouřlivě vyvíjí. 1991 odchází oddíl Táborníci. Oddíly Trapeři, Strážci a Dvojkaři jsou r. 1990 přetransformovány do 2 oddílů - Trapeři a 2. smečka vlčat. Postupně přicházejí oddíly Modrý delfín (1991) a Nezmaři (1994). Od 2. smečky vlčat se r. 1998 odděluje opět oddíl Dvojkařů. Z klubovny na Hrnčířské se středisko stěhuje do klubovny na Slovinské. Do čela střediska je 18.10.1990 zvolen Rejpal, který ho vede až do r.

dopsat rok a pak následné vůdce střediska s rokyV roce 1999 měla Dvojka 6 oddílů - 2.VBo Vlčata, 2.Bo Dvojkaři, 22.Bo Trapeři, 2.DBo Nezmaři, 69.Bo Modrý delfín, 2.OS.napsat aktuální stav k 2010 pozn. o dívčí Dvojce je zmínka jen do r. 1938, pak zanikla nebo jak to s ní bylo - doplnit? 90. let 2. junáckého střediska „DVOJKA“ Brno Pojďte na krátkou procházku historií, kronikami, fotkami a starými filmy.(Zpracováno podle Almanachu 2. střediska Junáka „Dvojka“ Brno 1919-1999 vydaného k výročí 80.let založení, který sestavili Bruno Břečka, Roman Dvořák za přispění dalších činovníků, Brno 2000.)