Výlety pro všechny

Nejsme škola, takže veškerá naše činnost je praktická. Celý skautský program je pro děti jednou velkou hrou. Ať už se jedná o krátké hříčky během schůzek, výprav a jiných akcí, o velké etapové hry během celého roku nebo o skautské stezky vsazené do symbolického rámce zajímavého pro každou z věkových kategorií.

Cílem projektu je bližší seznámení s unikátními přírodními parky v okolí Brna. V průběhu projektu budou zpracovány 4 celodenní výlety do vybraných PP v dobře dostupných lokalitách jihomoravského kraje. Zrealizovaných výletů bude celkem 12 (jednou výlet do PP, na kterém bude daný oddíl pracovat, a poté dva jiné zpracované jiným oddílem) a budou určeny dětem v našich skautských oddílech, jejich rodičům a pozvané veřejnosti. Zpracované výlety budou dostupné i ostatním volnočasovým organizacím pracujícím s dětmi a mládeží, učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům.

Níže můžete najít jednotlivé odkazy na zpracované výpravy s popisem trasy, s metodickým programem pro danou lokalitu a různé další informace co se lokality týče.


 

Přínosy projektu

  • Rozšíření povědomí veřejnosti o unikátních přírodních parcích v okolí Brna
  • Rozvoj kompetencí skautských vedoucích při tvorbě výukových metodik 
  • Vytvoření kompletních „výletových balíčků“ k použití i mimo skautskou organizaci


Projekt byl podpořen z rozpočtu města Brna - Odborem životního prostředí