Poděkování

Středisko Dvojka Brno dlouhodobě podporuje celá řada státních institucí, neziskových organizací, firem i jednotlivců. Za veškerou pomoc upřimně děkujeme. Každým rokem středisku zvláště významným způsobem pomáhají:
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje
 • Statutární město Brno: Magistrát města Brna
 • Magistrát městské části Brno - Královo Pole
 • Magistrát městské části Brno - střed
 • Magistrát městské části Brno - Vinohrady
 • Magistrát městské části Brno - Židenice
 • Magistrát městské části Brno - Sever
 • Město Slavonice a Podnik města Slavonice
 • Junák – český skaut: ORJ, KRJ, VRJ
 • Skautská nadace Jaroslava Foglara
 • SVČ Lužánky Brno
 • Římskokatolická fara Brno Židenice
 • Sokol Řečkovice
 • MP Holding, s.r.o., Boskovice
 • LEKSPOL, s.r.o., Brno
 • B KONTAKT Security s.r.o. , Brno
 • Lesy ČR, Český Rudolec
 • Karel Čaňo s rodinou, Stálkov
 • Ivana Davidová, Brno
 • RNDr. Svatopluk Dojiva, Brno
 • paní Dvořáčková, Brno
 • Kateřina Fialová, Stálkov
 • Jaroslav Fiala, Stálkov
 • pan Filipec, Brno
 • JUDr. Roman Hais
 • Jarmila Hryciowová, Brno
 • Karel Jokl s rodinou, Slavonice
 • Jiří Kněžíček s rodinou, Stálkov
 • Zdeněk Krajíček, Slavonice
 • paní Kyjovská, Brno
 • Alois Netolička s rodinou, Stálkov
 • Jan Novák s rodinou, Stálkov
 • Václav Novák s rodinou, Stálkov
 • pan Rozporka, Brno
 • Michal Růna s rodinou, Otín
 • pan Říha, Brno
 • Jan Suchý s rodinou, Stálkov
 • Miroslav Škůrek, Brno
 • pan Tomšíček, Brno
 • Karel Vorálek, Brno
 • Miroslav Zelenka, Brno.
Pokud chcete středisko podpořit i Vy, navštivte prosím stránku Dárcovství a sponzoring. Větší finanční dary ve prospěch střediska jsou podle kritérií platných zákonů ČR položkou odečitatelnou z daňového základu dárce.Jihomoravský kraj poskytl v roce 2019 dotaci na realizaci projektu Obnova a dovybavení letního tábořiště Ludíkov