Významné osobnosti DVOJKY BRNO

Zakladatel Dvojky Karel Hora (*1901), pozdější lékař (1928), docent na MU (1932), mimořádný profesor MU (1937), přednosta Anatomického ústavu (1939). V letech 1940-41 byl členem odbojové skupiny, v říjnu 1941 byl zatčen Gestapem, vězněn v Kounicových kolejích. V lednu 1942 byl odsouzen k trestu smrti a odeslán do Mauthausenu, kde byl 7.5.1942 zastřelen.

Významnými členy byli Milota (*1905) a Velen (*1907) Fanderlikovi. Do Dvojky vstoupili v září 1919 k vůdci K. Horovi. Nebyli již žádnými nováčky, protože znali již skauting teoreticky I prakticky ze Svojsíkovy knihy “ Základy junáctví “. Členy Dvojky byli bratři až do října 1926, kdy se Milota stal vůdcem 3. oddílu a Velen jeho zástupcem. Bratři zasvětili skautingu celý svůj život. Oba absolvovali LŠ I skautskou univerzitu - skautský Gilwell. Byli činní v LŠ jako instruktoři a Velen byl zpravodajem náčelnictva pro LŠ. Velen po okupaci ČSR uprchl do Anglie, a tam organizoval čs. skauting v exilu. Po válce společně s B. Ečerem zatkli pověstného vraha čs. lidu K.H. Franka v americké zóně a eskortovali ho do ČSR.
Na druhém sněmu Junáka v roce 1946 byl Velen zvolen starostou Junáka, po únoru 1948 spolu s manželkou Velenkou emigrovali, napřed do Anglie, a potom do se trvale usadili v Kanadě. Velen byl zvolen starostou exilových skautů, organizoval je, navštívil všechna jamboree. Zemřel 2.2.1985 v kanadském Trailu a tam je také pohřben. Milota se věnoval dlouhá léta skautské činnosti v Hradci Králové a podílel se na vzdělávání činovníků v rámci mnoha LŠ až do své smrti v r. 1999.

Svaťa Žampach - Hiawatha - služebně nejstarší registrovaný skaut na brněnsku, až do své smrti aktivní člen klubu OS Dvojka. Roku 1930 založil 22. oddíl Trapeři, který převedl pod Dvojku r. 1971. Za odboj během 2. světové války a další obětavou činnost pro čs. skauting byl vyznamenán mnoha řády.

doplnit další významné činovníky Fredy, Monty, Bruno,...

S 2.BO je spojena další řada významných osobností brněnského skautingu, více na stránkách Brněnské rady junáka
.