Paměť střediska

Co byste si chtěli o skautování pamatovat za sto let?

Jak skautovali naši předchůdci na začátku historie střediska? Jak vypadal tábor před osmdesáti? Kde byly klubovny a kde se tábořilo? Kde a jak středisko přišlo k Sýpce a k tábořištím u Stálkova v jižních Čechách? A jak to bylo v dobách, kdy byl skauting oficiálně zakázaný?

Všechny tyto vzpomínky mají v hlavách naši starší skautští kamarádi, kteří chodili do Dvojky před mnoha a mnoha lety. Rozhodli jsme se proto dát si ke střediskovým narozeninám dárek - natáčíme vzpomínky pamětníků, aby nám zůstala památka pro nás i pro další generace.
Současní členové oddílů si vyberou bývalé členy či vedoucí svých oddílů a vydají se za nimi povídat si o tom, jak to v oddílech chodilo před lety. Z tohoto povídání vzniknou nahrávky, které pak zpracujeme do krátkých dokumentů. Více než suché povídání plné letopočtů nás zajímá, jak se tehdy v oddílech žilo, co tehdy skauty bavilo, co je trápilo a na co rádi vzpomínají. Určitě najdeme i společná témata - řada her nebo písniček se hraje a zpívá celá desetiletí. A dozvíme se také zajímavosti o věcech, které nyní bereme jako samozřejmost, ale někdo je kdysi musel vymyslet, zařídit či postavit.

Pokud se cítíš být pamětníkem, který by o svém mládí v oddíle chtěl povídat, určitě se ozvi Zuzaně Šrámkové - Broučkovi: zuzana.tausova@dvojkabrno.cz.

A naopak - pokud se ti ozveme my, že bychom si s tebou rádi popovídali, nelekni se a dej se s námi do vzpomínání.